iShop bán iPhone 6 chính hãng, hàng mới, chưa Active đi kèm là các phiên bản 16GB/64GB/128GB. 

10ngay